regulamin

Regulamin Mistrzostw Polski

Uchwała o zatwierdzeniu składu oraz regulaminu prezydium zarządu

Jednogośną decyzją wszystkich Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 12.07.2023r., Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza skład oraz Regulamin Prezydium Zarządu.
Pełną treść uchwały można znaleźć w załączniku.

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów

Tekst jednolity

Tags:

Zmiana regulaminu Mistrzostw Polski Go

Decyzją większościową podjętą w głosowaniu dnia 15-ego stycznia, zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go wprowadza nowy regulamin Mistrzostw Polski w Go.
• W ramach Mistrzostw Polski w Go rozgrywane są trzy Turnieje Eliminacyjne;
• W regulaminie został uwzględniony wymóg członkostwa w PSG wprowadzony uchwałami z dnia 8 marca 2009 i dnia 6 lipca 2010;
• Obowiązkowa jest obecność uczestników na ceremonii otwarcia i zamknięcia Finału;
• Wyszczególnione zostają reguły ochrony danych osobowych uczestników.

Uchwała z dnia 1.09.2014 w sprawie zmian w Regulaminie MP

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Mistrzostw Polski:
- zniesienie zakazu uczestnictwa w Eliminacjach Mistrzostw Polski na dany rok osób, które zajęły jedno z czterech pierwszych miejsc w Finale MP w roku poprzednim
- zniesienie zakazu uczestnictwa w Eliminacjach Mistrzostw Polski osób nie posiadających obywatelstwa polskiego lub karty stałego pobytu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin wyłaniania reprezentanta Polski na WAGC i KPMC

Tags:

Regulamin wyłaniania reprezentantów na Mistrzostwa Europy Par i Mistrzostwa Świata Par

1. Termin rozgrywania MPP
1) MPP są rozgrywane każdego roku.
2) W roku, w którym Polska otrzymuje nominację na MSP, MPP są rozgrywane nie później niż dwa tygodnie przed data zgłoszenia reprezentantów na MSP.
2. Reprezentanci na Mistrzostwa Europy Par (MEP)
1) Parą reprezentującą Polskę na MEP jest para, która zajęła najwyższe miejsce na Mistrzostwach Polski Par (MPP) bezpośrednio poprzedzających te MEP i potwierdziła chęć udziału w nich, w terminie wyznaczonym przez Zarząd PSG.

Tags:

Reguły turniejowe PSG

Tags:

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Tags:

Regulamin Prac Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go

Tags:

Pages

Subscribe to RSS - regulamin