Władze stowarzyszenia

Osoby i organy działające w ramach PSG:

Władze statutowe:

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zbiera się co najmniej raz w roku, najczęściej podczas Międzynarodowego Warszawskiego Turnieju Go. Zobacz też: protokoły z minionych Walnych.

Zarząd (od czerwca 2012, kadencja do czerwca 2014)

e-mail: zarzad@go.art.pl

 • Błażej Madejski, prezes
 • Andrzej Witarzewski
 • Marek Kamiński
 • Joanna Noga

Komisja Rewizyjna (kadencja do czerwca 2013)

e-mail: komisja.rewizyjna@go.art.pl

 • Michał Parkoła, przewodniczący
 • Kamil Chwedyna, wiceprzewodniczący
 • Przemysław Wesołek, sekretarz

Sąd Koleżeński (kadencja do czerwca 2013)

e-mail: sad.kolezenski@go.art.pl

 • Kamil Konieczny, przewodniczący
 • Piotr Wysocki, wiceprzewodniczący
 • ?

Patrz też [Historyczne władze statutowe]

System rankingowy:

Inne organy:

 • Biblioteka: Kamil Konieczny
 • Redakcja Magazynu PSG: Leszek Sołdan
 • Administrator hostingu go.art.pl: Roman Pszonka
 • Administrator GO-L: Arkadiusz Kindziuk
 • Koordynator ds Sprzętu: Piotr Rzepnikowski
 • Koordynator ds Turniejów, Mistrzostw i Grand Prix PSG: poszukiwany
 • Komitet Organizacyjny Gdynia 2013