Jak wstąpić?

Jeśli chcesz przystąpić do Stowarzyszenia, wypełnij proszę poniższy formularz i wpłać składkę członkowską za aktualny rok kalendarzowy.

Uwaga! W przypadku juniorów wymagane jest przesłanie zgody opiekuna na adres Stowarzyszenia (druga strona z załącznika poniżej).

Dane do wpłaty

Polskie Stowarzyszenie Go
ul. Al. Niepodległości 107/109 m.106
02-626 Warszawa
Numer konta (PLN): 13 1140 1010 0000 3141 9200 1001
Tytuł: Imię, Nazwisko kandydata, rok za który opłacana jest składka.


Istnieje też możliwość opłacenia składki przez system PayPal:

Jak odnowić członkostwo?

Jeśli znajdujesz się na liście członków PSG, wystarczy opłacić składkę za aktualny rok. Twoje członkostwo zostanie automatyczne przedłużone!

Jeśli byłeś członkiem wcześniej, ale z niego zrezygnowałeś lub wygasło wypełnij powyższą deklarację zaznaczając w informacjach dodatkowych, że byłeś już naszym członkiem.