Jak zorganizować turniej?

W przygotowaniu...

Jeśli jesteś zainteresowany **organizacją turniejów** go w ramach PSG lub we współpracy z PSG na tej stronie dowiesz się między innymi:
 1. Na co możesz liczyć ze strony Zarządu i innych organów Stowarzyszenia?
 2. Czego oczekuje od Ciebie Stowarzyszenie?
Opis dotyczy przede wszystkim turniejów, ale jeśli chcesz zorganizować innego rodzaju wydarzenie goistyczne (sportowe, edukacyjno-promocyjne czy jeszcze inne) warunki będą prawdopodobnie zbliżone.

Proces

Dla uproszczenia cały proces organizacji turnieju został podzielony na następujące fazy:

Incepcja

W tej fazie zbierane są pomysły na turnieje. Pomysły te pochodzą m.in. z: tradycyjnych turniejów (np. Mistrzostwa Polski lub Międzynarodowy Warszawski Turniej Go), trwających cykli, wiadomości/turniejów międzynarodowych (Olimpiada, KPMC, ...), propozycji organizatorów, itp.
 • Jak sprawdzić jakie turnieje są planowane/rozważane?
 • Jak zgłosić propozycję turnieju?

Poszukiwanie organizatora

Jeśli w fazie incepcji pomysł na turniej nie przyszedł razem z organizatorem następuje poszukiwanie kandydatów.
 • Jak sprawdzić do jakich turniejów poszukiwani są organizatorzy?
 • Jak zgłosić swoją kandydaturę na organizatora jednego z takich turniejów?

Uzgodnienie warunków

Gdy już wstępnie wiadomo co jest do zorganizowania i kto jest tym zainteresowany, ale zanim zostaną podjęte ostateczne decyzje konieczne jest ustalenie ramowych warunków współpracy:
 • Na co może liczyć organizator ze strony PSG?
 • Czego oczekuje PSG od organizatora?
W zależności od formy i rozmiaru turnieju uzgodnienie warunków może mieć postać wiadomości e-mail (zawierającej odpowiednio przejrzyście określone warunki współpracy obustronnie i jednoznacznie potwierdzone) lub bardziej formalnej umowy *papierowej*.

Jako minimum uzgodnienie warunków musi określać:
 • Zakres pomocy
 • Zakres obowiązków
 • Osoby odpowiedzialne po stronie Zarządu i organizatora

Przygotowanie

...

Przeprowadzenie

...

Zamknięcie

...

Pomoc

 • prawo organizacji markowego turnieju - podniesienie rangi imprezy a co za tym idzie przyciągnięcie większej liczby graczy i zachęcenie partnerów lokalnych (np. sponsorów)
 • list polecający lub pełnomocnictwo ułatwiające kontakty z partnerami
 • wypożyczenie sprzętu turniejowego i/lub plansz demonstracyjnych
 • bezpośrednie dofinansowanie - pokrycie części kosztów organizacji

Warunki

 • odpowiedni poziom organizacji wydarzenia
 • odpowiednia informacja o PSG (w zależności od charakteru wydarzenia i formy współpracy)
 • zniżki dla członków PSG
 • pokrycie kosztów transportu sprzętu (w obie strony) z budżetu wydarzenia
 • rozliczenie finansowe (w zależności od formy współpracy: rozliczenie kwoty dofinansowania lub całości obrotów; właściwa dokumentacja przychodów i wydatków)
 • przekazanie wyników turnieju Opiekunowi Systemu Rankingowego
 • przedstawienie lub opublikowanie sprawozdania merytorycznego (wyniki turnieju, zapisy gier (jeśli jakieś były zapisane), zdjęcia, ...)