Wrocławski goista na mistrzostwach w Japonii

Artykuł z 16 maja 2011 roku na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego: http://uni.wroc.pl/sport-i-rozrywka/wroc%C5%82awski-goista-na-mistrzostw...

Tags: