Uchwała z dnia 6 lipca 2010: Ograniczenie wymogu bycia członkiem PSG dla uczestników wybranych turniejów

Z dniem 06 lipca 2010 Zarząd PSG anuluje ustalony uchwałą z dnia 08 marca 2009 wymóg członkostwa w PSG dla uczestników następujących turniejów:

  • Eliminacje do Mistrzostw Polski
  • Mistrzostwa Polski Juniorów
  • Mistrzostwa Polski Kobiet
  • Mistrzostwa Polski Par
  • Akademickie Mistrzostwa Polski
  • Eliminacje do turnieju o Puchar Premiera Korei
  • Eliminacje do europejskiego Oza
  • Eliminacje do Ing Memorial

Wymóg członkostwa nadal obowiązuje dla finału Mistrzostw Polski.

Wymóg członkostwa obowiązuje też dla wszystkich turniejów międzynarodowych, na które reprezentantów wyznacza PSG oraz wtedy, gdy PSG dofinansowuje wyjazd uczestnika.

Jeśli prawo do reprezentacji lub dofinansowania przyznawane jest na podstawie rozgrywek eliminacyjnych, reprezentant musi być członkiem PSG w chwili rozpoczęcia tych rozgrywek.

Uchwała wchodzi w życie w z dniem uchwalenia.

Tags: