Sprawozdanie Zarządu za maj 2015

Działalność statutowa:
  • prace nad organizacją turnieju warszawskiego: pozyskanie sponsora, otwarcie rejestracji
  • założenie pokoju na KGS "Polish Pro Lessons" w celu uruchomienia serii wykładów i lekcji - czekamy na nadanie odpowiednich uprawnień dla nauczycieli
  • przeprowadzenie przez Krzysztofa Giedrojcia warsztatów go na festiwalu kultury japońskiej Matsuri w Warszawie