Uchwała w sprawie sprawie ukonstytuowania Zarządu

Powierza się p. Marcinowi Majce funkcję Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Go.
Powierza się p. Dianie Błaszczyk funkcję Skarbnika i Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Go.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags: