Uchwała z dnia 2016-08-13 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Karola Charkowskiego, p. Filipa Tokarskiego i p. Piotra Markowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags: