Uchwała z dn. 19.01.2016 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się Kamila Zarzeckiego, Wojciecha Cieślaka oraz Roberta Cylwika.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags: