UCHWAŁA Z DNIA 15.07.2017 W SPRAWIE WYBORU ZARZĄDU

Powierza się funkcję prezesa Maksymowi Wałaszewskiemu. Powierza się funkcję skarbnika Robertowi Bugajowi. Powierza się funkcję sekretarza Michałowi Mazurowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.