PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA 15.07.2017

Na walnym zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności PSG w poprzednim roku, sprawozdanie finansowe oraz odbyły się wybory nowego zarządu.