UCHWAŁA Z DNIA 29.08.2017 O WYBORZE WICEPREZESA

Powierza się funkcję wiceprezesa sekretarzowi Michałowi Mazurowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.