UCHWAŁA Z DNIA 27.11.2017 W SPRAWIE REGULAMINU MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

Uchwala się przyjęcie Regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów z dnia 27.11.2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.