UCHWAŁA Z DNIA 05.01.2018 W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

W pkt. 4 usunięto zapis:
oraz będących Uczestnikami Systemu Rankingowego PSG (patrz Regulamin Rankingowy PSG).
W Pkt. 6 dodano zapis:
W sytuacji niewystarczającej ilości graczy turniej zostanie rozegrany systemem każdy z każdym.
Pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
Miejsce, czas oraz Organizator MPJ zostanie opublikowany nie później niż 30 dni przed ich terminem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.