UCHWAŁA Z DNIA 01.12.2017 W SPRAWIE FINANSOWANIA NAGRÓD NA MISTRZOSTWA POLSKI W GO

Uchwala się przeznaczenie kwoty 1800 złotych na nagrody na Mistrzostwa Polski w GO w 2017r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.