Uchwała o aktualizacji listy aktywnych członków Stowarzyszenia z lipca 2020 roku

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia osób, które zgłosiły chęć członkostwa i potwierdziły wpłatę składki członkowskiej. Pełną listę osób można znaleźć w załączonej uchwale. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.