Uchwała o aktualizacji listy aktywnych członków Polskiego Stowarzyszenia Go z listopada 2021r.

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się przyjęcie następujących osób w poczet członków Stowarzyszenia ze względu na przyjęcie zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej:
• Marcel Mroczek
• Maria Kluziak
• Julia Bednarska
• Wojciech Szarski
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.