Uchwały o dofinansowaniu wyjazdów na Europejskie Mistrzostwa Juniorów Go

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się dofinansowanie wyjazdów Cypriana Dorucha oraz Antoniego Bugaja na Europejskie Mistrzostwa Juniorów Go (EYGC) w Pradze w roku 2022. Wyjazdy dofinansowany zostaje kwotą odpowiednio 110 EUR oraz 500 PLN, przeznaczonymi na pokrycie kosztów wyjazdu.

Uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia.