Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go 2022

Serdecznie zapraszamy na coroczne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które odbędzie się dnia 25 czerwca 2022r. o godzinie 19:00 na terenie Campusu Google Warsaw, ul. Plac Konesera 10, 03-736 Warszawa.

Planowany porządek obrad:

 • Otwarcie WZC PSG.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Wybór przewodniczącego obrad.
 • Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia PSG.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Sprawy organizacyjne:
 • a. Sprawozdanie Zarządu za okres od czerwca 2021 do czerwca 2022.
  b. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  c. Zatwierdzenie sprawozdanie finansowego.
  d. Głosowanie nad zmianą opłaty członkowskiej.
  e. Głosowanie nad zmianą statutu w związku z zapisem o warunkach usunięcia z PSG.
 • Dyskusja nad zmianą formy eliminacji do Mistrzostw Polski.
 • Podsumowanie działalności stowarzyszenia za poprzedni rok.
 • Dyskusja nad wydaniem półrocznika/rocznika przez PSG.
 • Ogłoszenie naboru na kapitana drużyny PGETC
 • Plany na przyszłość.
 • Wolne wnioski.
 • Głosowanie nad wnioskami.
 • Zakończenie obrad.

Członków stowarzyszenia, którzy nie opłacili jeszcze składki członkowskiej prosimy o jej uregulowanie.

Dane do wpłaty:
Polskie Stowarzyszenie Go
ul. Al. Niepodległości 107/109 m.106
02-626 Warszawa
Numer konta (PLN): 13 1140 1010 0000 3141 9200 1001
Tytuł: Imię, Nazwisko, rok za który opłacana jest składka.