Uchwała o aktualizacji listy aktywnych członków Polskiego Stowarzyszenia Go z lipca 2022r.

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się przyjęcie osób w poczet członków Stowarzyszenia ze względu na przyjęcie zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej. Jednocześnie Zarząd zdecydował o usunięciu z listy aktywnych członków osób, którzy nie opłacili składki członkowskiej za przynajmniej trzy ostatnie lata. Pełną listę osób można znaleźć w załączonym oryginale uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.