Regulamin Mistrzostw Polski (do maja 2008)

Regulamin Mistrzostw Polski Go (obowiązuje od sierpnia 2003)

 1. Eliminacje Mistrzostw Polski sa otwarte.

 2. Eliminacje sa turniejem pięcio rundowym rozgrywanym systemem McMahon. McMahon Bar ustalony jest na 1 dan. Zarzad PSG ma prawo ustalic inna jego wysokosc w trybie par. 11.

 3. Czas gry w Eliminacjach Mistrzostw Polski wynosi 60 minut + 30 sekund byo-yomi.

 4. W Finalach Mistrzostw Polski biora udzial 4 gracze, którzy zajeli pierwsze cztery miejsca w Finalach MP w poprzednim roku oraz czterej gracze wylonieni w Eliminacjach Mistrzostw Polski w roku biezacym.

 5. W przypadku, gdy na 15 minut przed ustalonym rozpoczeciem rozgrywek Finalów którys z graczy jest nieobecny, na jego miejsce wchodzi gracz rezerwowy obecny na sali, wg kolejnosci z Eliminacji.

 6. Poczatkowa kolejnosc graczy w Finalach jest to koncowa kolejnosc z ubieglorocznych Finalów dla pierwszych czterech graczy, oraz kolejnosc z Eliminacji dla pozostałych graczy.

 7. Rozgrywki w Finalach tocza sie systemem kazdy z kazdym, czas na gracza 90 minut + 1 minuta byo-yomi.

 8. O ostatecznej kolejnosci miejsc decyduje kolejno: liczba zwyciestw, SODOS, poczatkowa kolejnosc graczy w lidze.

 9. Uczestnicy Finalów MP maja obowiazek samodzielnego zapisywania wszystkich ruchów co najmniej do chwili wejscia w byo-yomi. Moment wejścia w byo-yomi powinien byc wyraznie zaznaczone w zapisie.

 10. Organizator Finalów MP moze zapewnic obsluge zapisu partii. Obsluga zapisu musi byc zagwarantowana na wszystkie partie rozgrywane w Finalach. Jedna osoba zapisuje jedna partie w rundzie. Zapisowi podlegaja wszystkie ruchy az do pasów. Uczestnicy Finalów sa wówczas zwolnieni z obowiazku okreslonego w par. 9.

 11. Zapis nalezy oddac sedziemu najpózniej pól godziny po zakonczeniu partii. Niedopelnienie tego obowiazku moze spowodowac nagane Zarzadu PSG z dalszymi konsekwencjami, np. Zarzad moze w tym przypadku odstapic od obowiazujacego regulaminu przy kwalifikacji na turnieje.

 12. Czas, miejsce Eliminacji oraz Finalów oraz kwestie nie okreslone w niniejszym regulaminie Zarzad PSG podaje do publicznej wiadomosci w terminie do 30.08 danego roku.