Walne Zgromadzenie Eurpejskiej Federacji Go (lipiec 2007)

Agenda: http://www.eurogofed.org/egf/agm2007agenda.htm

Pełne minutki będą dostępne, gdy przygotuje je sekretarz spotkania. Póki co krótkie podsumowanie:

  • Polska potwierdziła swoje zobowiązanie do zorganizowania Mistrzostw Europy Par 2008 i dodatkowo pozyskała Akademickich Mistrzostw Europy 2009.

  • Kongres w 2011 odbędzie się w Francji.

  • Została uchwalona kara 50e za nie zaplacenie skladki EGF w terminie (do końca Marca?). Zacznie działać od przyszłego roku.

  • Została powołana komisja do spraw silnych graczy, która ma przedstawiać i opiniować różne propozycje z ich perspektywy.

  • Zostały uchwalone nowe Reguły Turniejowe EGF. Nie są doskonałe, ale stanowią krok we właściwym kierunku. Praca nad nimi będzie kontynuowana.

  • Dyskusja o zmianie systemu Mistrzostw Europy została odłożona na później.

  • Specjalny gość: Pani Taki przedstawiła swój pomysł stworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia PairGo.

  • W październiku (2007) zostaną rozegrane kolejne Mistrzostwa Premiera Korei.

  • Na jesieni 2008 odbędą się "Mind Sports Games" w Pekinie. Będą szachy, go, warcaby i brydż. Go w trzech wariantach: indywidualne, drużynowe i pairgo. Nie jest jeszcze do końca jasne jakie będą reguły wyłaniania reprezentantów, ale można się spodziewać kilkunastu miejsc na Europę.

Tags: