Sprawozdanie Komisji Rankingowej 2006/2007

Sprawozdanie z działalności Komisji Rankingowej PSG w okresie 25.06.2006 r. – 24.06.2007 r. Krzysztof Grabowski – Prowadzący System

Komisja Rankingowa działa na podstawie Regulaminu Rankingowego PSG, a jej 5 członków jest powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PSG. Zarząd PSG wyznacza Prowadzącego System, który jest jednym z 5 członków Komisji.

Do dnia 12.10.2006 r. członkami Komisji byli:

  1. Krzysztof Bożek
  2. Marcin Byczkowski
  3. Krzysztof Giedrojć
  4. Krzysztof Grabowski – Prowadzący System
  5. Jan Lubos

W dniu 12.10.2006 r. Jan Lubos złożył rezygnację z prac w Komisji. Na wniosek pozostałych członków Komisji, w dniu 22.10.2006 r. Zarząd powołał w jej skład Tomasza Ślązoka.

Komisja prowadzi prace drogą korespondencji e-mailowej.

Zgodnie z § 27 ust. 1 Regulaminu decyzja Komisji jest podejmowana z chwilą oddania trzech głosów za przyjęciem wniosku (decyzja pozytywna), albo trzech głosów przeciwko (decyzja negatywna). Zgodnie z § 27 ust. 2 Regulaminu Komisja upoważniła Krzysztofa Bożka do jednoosobowego podejmowania decyzji o awansie w pilnych przypadkach, tzn. tuż przed rozpoczęciem turnieju, jeżeli ze względu na krótki czas podjęcie decyzji w trybie § 27 ust. 1 jest niemożliwe.

Od 15.11.2006 r. awanse dokonywane przez Komisję (w trybie § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu) są oznaczane na liście rankingowej jako „(KR)”. Stąd można uzyskać informację, że w okresie 15.11.2006 r. – 24.06.2007 r. KR dokonała 28 awansów (w większości przypadków o 2 stopnie w górę).

W całym okresie 25.06.2006 r. – 24.06.2007 r. siła 3 graczy została zweryfikowana o 1 stopień w dół.

Prowadzący System umieszcza aktualne listy rankingowe na stronie internetowej wiki.go.art.pl oraz wysyła je na listę dyskusyjną Go-L.