Biuletyn PSG

Został wydany pierwszy numer Biuletynu PSG, zostały zgromadzone materiały na część numeru 2. Brakuje osób chętnych do pisania artykułów.