Jak zorganizować turniej?

[w budowie]

Jeśli jesteś zainteresowany **organizacją turniejów** go w ramach lub we współpracy z PSG na tej stronie dowiesz się między innymi:

1. Na co możesz liczyć ze strony Zarządu i innych organów Stowarzyszenia?
2. Czego oczekuje od Ciebie Stowarzyszenie?

Opis dotyczy przede wszystkim turniejów, ale jeśli chcesz zorganizować innego rodzaju wydarzenie goistyczne (sportowe, edukacyjno-promocyjne czy jeszcze inne) warunki będą prawdopodobnie zbliżone. ### Proces Dla uproszczenia cały proces organizacji turnieju został podzielony na następujące fazy: #### Incepcja W tej fazie zbierane są pomysły na turnieje. Pomysły te pochodzą m.in. z: tradycyjnych turniejów (np. Mistrzostwa Polski lub Międzynarodowy Warszawski Turniej Go), trwających cykli, wiadomości/turniejów międzynarodowych (Olimpiada, KPMC, ...), propozycji organizatorów, itp. * (todo) Jak sprawdzić jakie turnieje są planowane/rozważane? * (todo) Jak zgłosić propozycję turnieju? #### Poszukiwanie organizatora Jeśli w fazie incepcji pomysł na turniej nie przyszedł razem z organizatorem następuje poszukiwanie kandydatów. * (todo) Jak sprawdzić do jakich turniejów poszukiwani są organizatorzy? * (todo) Jak zgłosić swoją kandydaturę na organizatora jednego z takich turniejów? #### Uzgodnienie warunków Gdy już wstępnie wiadomo *co* jest do zorganizowania i *kto* jest tym zainteresowany, ale zanim zostaną podjęte ostateczne decyzje konieczne jest ustalenie ramowych warunków współpracy: * (todo) Na co może liczyć organizator ze strony PSG? * (todo) Czego oczekuje PSG od organizatora? W zależności od formy i rozmiaru turnieju uzgodnienie warunków może mieć postać wiadomości e-mail (zawierającej odpowiednio przejrzyście określone warunki współpracy obustronnie i jednoznacznie potwierdzone) lub bardziej formalnej umowy *papierowej*. Jako minimum uzgodnienie warunków musi określać: * Zakres pomocy * Zakres obowiązków * Osoby odpowiedzialne po stronie Zarządu i organizatora #### Przygotowanie * (todo) #### Przeprowadzenie * (todo) #### Zamknięcie * (todo) ### Pomoc * prawo organizacji *markowego* turnieju - podniesienie rangi imprezy a co za tym idzie przyciągnięcie większej liczby graczy i zachęcenie partnerów lokalnych (np. sponsorów) * list polecający lub pełnomocnictwo ułatwiające kontakty z partnerami * wypożyczenie sprzętu turniejowego i/lub plansz demonstracyjnych * bezpośrednie dofinansowanie - pokrycie części kosztów organizacji ### Warunki * odpowiedni poziom organizacji wydarzenia * odpowiednia informacja o PSG (w zależności od charakteru wydarzenia i formy współpracy) * zniżki dla członków PSG * pokrycie kosztów transportu sprzętu (w obie strony) z budżetu wydarzenia * rozliczenie finansowe (w zależności od formy współracy: rozliczenie kwoty dofinansowania lub całości obrotów; właściwa dokumentacja przychodów i wydatków) * przekazanie wyników turnieju Opiekunowi Systemu Rankingowego * przedstawienie lub opublikowanie sprawozdania merytorycznego (wyniki turnieju, zapisy gier (jeśli jakieś były zapisane), zdjęcia, ...)