LMP 2018

W przyszłym roku organizacją LMP zajmie się Poznański klub GO HONTE. Za propozycję i chęci serdecznie dziękujemy.

UCHWAŁA Z DNIA 24.11.2017 W SPRAWIE DOFINANSOWANIA TURNIEJU TOWARZYSZĄCEGO W BYDGOSZCZY

Uchwala się udzielenie wparcia finansowego dla turnieju towarzyszącego w Bydgoszczy kwotą w wysokości 250€ (dwieście pięćdziesiąt euro) przeznaczoną na nagrody.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UCHWAŁA Z DNIA 29.08.2017 O WYBORZE WICEPREZESA

Powierza się funkcję wiceprezesa sekretarzowi Michałowi Mazurowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA 15.07.2017

Na walnym zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności PSG w poprzednim roku, sprawozdanie finansowe oraz odbyły się wybory nowego zarządu.

UCHWAŁA Z DNIA 15.07.2017 W SPRAWIE WYBORU ZARZĄDU

Powierza się funkcję prezesa Maksymowi Wałaszewskiemu. Powierza się funkcję skarbnika Robertowi Bugajowi. Powierza się funkcję sekretarza Michałowi Mazurowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UCHWAŁA Z DNIA 15.07.2017 W SPRAWIE PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW

Na podstawie §9 ust.1 oraz §21 ust.3 p.9 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w poczet członków przyjmuje się p. Roberta Bugaja.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Walne Zgromadzenie Czlonkow 2017

Tegoroczne WZC odbedzie sie 15.07 podczas Letniej Szkoly Go (http://lsg.go.art.pl). Planowane rozpoczecie o godz. 17:00 (pierwszy termin), a przy braku kworum o godz. 17:15 (drugi termin).
Najwazniejszym punktem obrad beda wybory nowego Zarzadu, poniewaz wszyscy czlonkowie aktualnego Zarzadu beda skladac rezygnacje.

Tags:

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Uchwała z dn. 14.07.2016 w sprawie dofinansowania Mateusza Surmy

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia dofinansować kwotą 100zł koszty przeprowadzenia warsztatów go w Chinach, przeprowadzonych przez Mateusza Surmę 1 pro.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Uchwała z dn. 1.03.2016 w sprawie dofinansowania wyjazdu Mateusza Surmy

Na podstawie §21 ust.3 p.10 w związku z §7 p.7 i p.10 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go postanawia dofinansować koszty wyjazdu Mateusza Surmy 1 pro do Chin, gdzie będzie on uczęszczał do szkoły go, w kwocie 700 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tags:

Pages

Subscribe to Polskie Stowarzyszenie Go RSS