Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (styczeń 2004)