O Stowarzyszeniu

Statut
Aktualny Statut został przyjęty 21 czerwca 2003 przez Walne Zgromadzenie PSG.

KRS
Aktualny wyciąg z KRSu oraz w systemie e-KRS.

Regon
Regon

Prawo o stowarzyszeniach
Prawo o stowarzyszeniach

Wpis do Rejestru Stowarzyszeń
PSG oficjalnie rozpoczęło istnienie z dniem 7 listopada 1983 na mocy decyzji numer SA.III.6010/395/83 Dyrektora Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jana Hordejuka.