Ranking

Aktualnie działanie Systemu Rankingowego PSG reguluje Regulamin Rankingowy przyjęty 2 czerwca 2010. Obecnym Opiekunem Systemu jest Krzysztof Bożek (e-mail: ranking@go.art.pl).

Aktualna lista rankingowa:

http://ranking.go.art.pl/kyudan/lista_psg.htm

Archiwum list rankingowych:

http://ranking.go.art.pl/

Poprzedni opiekunowie systemu:

Prowadzący System (od początku świata do 31 grudnia 2009):
Krzysztof Grabowski
e-mail: kgrab@astercity.net P.O. Prowadzącego System (od 1 stycznia 2010 do 2 czerwca 2010):
Wiesław Sawicki
e-mail: ranking@go.art.pl Informacje o rankingu zamieszczone są na portalu go.art.pl