Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 1999)

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków

Polskie Stowarzyszenia Go

z dn. 26 czerwca 1999 r.

Walne Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie, tj o godz. 17.15. Na wyznaczony termin nie zgłosiła się wymagana statutem liczba członków stowarzyszenia.

Na protokolanta Zgromadzenia przyjęto Andrzeja Bojara, prowadzącym Zgromadzenie został Jan Lubos.

Przebieg zebrania:

 1. Sprawozdanie finansowe Zarządu.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Złożenie wniosku o zobowiązanie starego Zarządu o przekazanie majątku w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • Złożenie wniosku o zobowiązanie nowego Zarządu do wprowadzenie do 1 września zmian w rejestrach i banku.

 • Sprawozdanie Zarządu.
  • Stwierdzenie konieczności podwyższenia składki członkowskiej
  • Stwierdzenie konieczności stworzenia archiwum zawierającego dane o wydarzeniach w polskim Go
  • Stwierdzenie konieczności zmian w Statucie Stowarzyszenia
  • Propozycja wprowadzenia przynależności Juniorów do Stowarzyszenia
  • Projekt zorganizowania w Tucholi Mistrzostw Europy w roku 2002
  • Projekt zorganizowania Mistrzostw Europy Juniorów
  • Propozycja przywrócenia zaproszeń Tozawy Akinobu na coroczny czerwcowy turniej warszawski
  • Złożenie wniosku o przyznania Januszowi Kraszkowi tytułu Honorowego Członka PSG

 • Po rozpatrzeniu wywiązania się z realizacji (za: 16 / przeciw: 0 / wstrzymało się: 1 )
 • Przyjęto rezygnację Zarządu i Komisji Rewizyjnej. ( 17 / 0 / 1 )
 • Przyjęto wniosek o przekazanie przez stary Zarząd majątku w formie protokołu zdawczo � odbiorczego. ( 13 / 0 / 4 )
 • Nowy Zarząd został zobowiązany do wprowadzenia zmian w rejestrach i banku do dnia 1 października. ( 16 / 0 / 1)
 • Januszowi Kraszkowi przyznano tytuł Honorowego Członka PSG. ( 16 / 0 / 1 )
 • Przyjęto wniosek Gerarda Szymborskiego o określenie do finału Mistrzostw Polski zasad rozdysponowania środków finansowych na rozwój Go wśród dzieci. ( 12 / 1 / 4 )
 • Wybór nowego Zarządu.
  • Zgłoszenie przez Janka Lubosa kandydatury Michała Bażyńskiego na Prezesa.
  • Zgłoszenie przez Wojciecha Jastrzębowskiego kandydatury Krzysztofa Giedrojcia na Prezesa.
  • Zamknięcie listy kandydatów. ( 17 / 0 / 0 )
  • Wybór, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu( Michał Bażyński: 9 / Krzysztof Giedrojć: 7 / wstrzymało się: 1 )
  • Ustalenie siedmioosobowego składu Zarządu( 14 / 3 / 0 )
  • Wybór, w głosowaniu tajnym, składu Zarządu:
   • Marcin Wolak 16
   • Andrzej Bojar 15
   • Wojciech Szychowiak 14
   • Dariusz Targosz 11
   • Marcin Kamiński 11
   • Andrzej Żak 10
   • Jan Lubos 9
   • Roman Pszonka 4

  • Wybór, w głosowaniu tajnym, Komisji Rewizyjnej:
   • Włodzimierz Malinowski 14
   • Wiesław Sawicki 13
   • Gerard Szymborski 13

  • Wybór, w głosowaniu tajnym, Sądu Koleżeńskiego:
   • Tomasz Kniaziewicz 14
   • Jan Lubos 13
   • Przemysław Gawroński 13

   

  Prezes PSG Protokolant Zgromadzenia
  Michał Bażyński Andrzej Bojar

  Tags: