Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2006)

Głównie zmiana władz. Protokół w załączeniu. Dodatkowo: * Sprawozdanie Zarzadu * Lista "kwitow" sprzetowych * Lista "zeznan" sprzetowych

Tags: