Walne Zgromadzenie Członków (czerwiec 2010)

W załączeniu protokół Walnego Zgromadzenia członków oraz sprawozdanie skarbnika i sekretarza w ustępującym Zarządzie.

Tags: