Zawieszone projekty

Go w każdej szkole

Biuletyn PSG

Został wydany pierwszy numer Biuletynu PSG, zostały zgromadzone materiały na część numeru 2. Brakuje osób chętnych do pisania artykułów.

Grand Prix PSG

Internetowa Akademia Go