Dodanie i usunięcie członków PSG

Warszawa, 03 marca 2024r

UCHWAŁA O DODANIU ORAZ USUNIĘCIU CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO
Decyzją głosowania Prezydium Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 03.03.2024r., Prezydium Zarządu Stowarzyszenia zatwierdza:

Przyjęcie następujących osób jako członków:

Krzysztof Naróg
Oleksandra Kupar
Tomasz Dec
Tomasz Boroń
Michał Kruk

oraz skreślenia z listy członków PSG w związku z zaleganiem z opłatą składki w okresie dłuższym niż 3 miesiące (paragraf 14 pkt 1 podpunkt 6 statutu PSG):

Tags:

UCHWAŁA O WYMOGU CZŁONKOSTWA W POLSKIM STOWARZYSZENIU GO DLA ZAWODNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W TURNIEJACH GO (RANKINGOWYCH ZGŁASZANYCH DO EGD) ORGANIZOWANYCH NA TERENIE POLSKI, Z RANKINGIEM GOR NIE MNIEJSZYM NIŻ 1050PKT

Decyzją większości Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 29.02.2024r., Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza wprowadzenie wymogu członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go dla zawodników biorących udział w turniejach go, rankingowych zgłaszanych do European Go Database, organizowanych na terenie Polski, z rankingiem GoR nie mniejszym niż 1050pkt

Uchwała w załączniku

Tags:

1,5% podatku dla PSG

Czy wiecie, że możecie przekazać 1.5% podatku na wspieranie Go w Polsce? Polscy Goiści i Sympatycy Go! Jak wiecie, w PSG zależy nam na tym, by każdy z Was mógł realizować swoją pasję, a także na tym, żeby nasza społeczność mogła pokazać na co ją stać na arenie międzynarodowej. W tym roku możecie pomóc realizować te cele przekazując na działalność PSG 1.5% podatku!

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

W życiu każdej organizacji non profit najważniejsza jest transparentność finansów, dlatego poniżej (i w załączniku PDF) prezentujemy przychody i wydatki PSG w roku 2023 w zrozumiałej formie. Później oczywiście też opublikujemy profesjonalne sprawozdanie finansowe przygotowane przez księgowość. 

 

40 lat Polskiego Stowarzyszenia Go

Jesteśmy dumni z 40 lat pasji, tworzenia naszego społeczeństwa i rozwoju!
Świętujemy wyjątkową rocznicę - 40-lecie założenia Polskiego Stowarzyszenia Go!
12 grudnia 1983 roku, w Warszawie, odbył się zjazd założycielski, który zainicjował niezwykłą podróż przez świat Go w Polsce. Leszek Dziumowicz został pierwszym prezesem, a od tego czasu PSG rozwijało się, stając się sercem polskiego społecznościowego Go.

Uchwała o zatwierdzeniu dofinansowania turnieju LMP oraz reprezentantów na Mistrzostwa Świata Amatorów w Go oraz na Mistrzostwa Świata Par

Jednogośną decyzją wszystkich Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 07.11.2023r., Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza dofinansowania turniej u LMP na kwotę 3000zł, dofinansowania reprezentanta na Mistrzostwa Świata Amatorów w Go na kwotę 800zł oraz dofinansowania reprezentantów na Mistrzostwa Świata Par na kwotę 1000zł.
Pełną treść uchwały można znaleźć w załączniku.

Tags:

Uchwała o zatwierdzeniu składu oraz regulaminu prezydium zarządu

Jednogośną decyzją wszystkich Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 12.07.2023r., Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza skład oraz Regulamin Prezydium Zarządu.
Pełną treść uchwały można znaleźć w załączniku.

Uchwała o zatwierdzeniu dofinansowania turniejów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski oraz reprezentanta polski na 18te Mistrzostwa Świata Go o Puchar Premiera Korei

Jednogośną decyzją wszystkich Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 17.08.2023r., Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza dofinansowania turniejów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski oraz dofinansowanie reprezentanta 18-tych Mistrzostw KPMC.
Pełną treść uchwały można znaleźć w załączniku.

Tags:

Walne Zebranie Członków 2023

17 czerwca 2023 roku o godz. 19:30 zwołane zostało Walnego Zebranie Członków w formie hybrodowej – w Młodzieżowym Ośrodeku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "STAŚ", adres: ul. Nowowiejska 46, Wisełka 72-513, gm. Wolin. oraz online.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków w załączniku

Tags:

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Załączam sprawozdanie finansowe za rok 2022 i informację dodatkową. 

Pages

Subscribe to Polskie Stowarzyszenie Go RSS