Zmiana regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów

Decyzją większościową podjętą w głosowaniu dnia 18-ego maja 2023 roku, zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go wprowadza zmianę w punkcie piątym regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów, dotyczącą momentu zmiany grupy wiekowej.

Uchwała o wyniku głosowania wchodzi w życie z dniem opublikowania. Pełną jej treść można znaleźć w załączniku, zaś pełną treść regulaminu - w zakładce O Stowarzyszeniu / Regulaminy.

Zmiana regulaminu Mistrzostw Polski Go

Decyzją większościową podjętą w głosowaniu dnia 15-ego stycznia, zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go wprowadza nowy regulamin Mistrzostw Polski w Go.
• W ramach Mistrzostw Polski w Go rozgrywane są trzy Turnieje Eliminacyjne;
• W regulaminie został uwzględniony wymóg członkostwa w PSG wprowadzony uchwałami z dnia 8 marca 2009 i dnia 6 lipca 2010;
• Obowiązkowa jest obecność uczestników na ceremonii otwarcia i zamknięcia Finału;
• Wyszczególnione zostają reguły ochrony danych osobowych uczestników.

Aktualizacja listy członków Polskiego Stowarzyszenia Go

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się przyjęcie nowych osób w poczet członków Stowarzyszenia ze względu na przyjęcie zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej. Pełny spis nowych członków można znaleźć w załączonej uchwale. Wchodzi ona w życie z dniem uchwalenia.

Zmiana numeru konta bankowego Stowarzyszenia

Z dniem siedemnastego listopada 2022r. zmianie ulega numer konta bankowego Polskiego Stowarzyszenia Go, na które wpłacane są składki członkowskie.

Nowy numer konta to PL23 1240 6524 1111 0011 2018 9525.

Prosimy o zaktualizowanie swoich list zapisanych odbiorców, aby uniknąć transferu środków na nieaktualne konto!

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, listopad 2022r.

Drodzy Członkowie PSG!

Mamy przyjemność zaprosić Was na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Go. Zwołujemy Nadzwyczajne Walne, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 18:00 i potrwa 30 min.

Przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała o dofinansowaniu organizacji rozgrywek Ligi Mistrzów Polski 2022

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się dofinansowanie organizacji listopadowego turnieju finałowego Ligi Mistrzów Polski 2022 w Poznaniu kwotą 2000 PLN, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie puli nagród.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała o zwiększeniu składki członkowskiej

Decyzją większościową Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które odbyło się dnia 22.06.2022r., członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o zwiększeniu rocznej składki członkowskiej dla nowych i aktualnych członków Stowarzyszenia do wysokości 150 PLN. Nowa wysokość składki zacznie obowiązywać od roku kalendarzowego 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Tags:

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia Go za rok 2021

Decyzją większościową Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które odbyło się dnia 25.06.2022r., członkowie Stowarzyszenia zatwierdzają złożone przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała o dofinansowaniu organizacji Turnieju Warszawskiego oraz eliminacji do Ligi Mistrzów Polski 2022

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się dofinansowanie organizacji Turnieju Warszawskiego połączonego z eliminacjami do Ligi Mistrzostw Polski 2022 w Warszawie kwotą 800 PLN, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie puli nagród.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała o aktualizacji listy aktywnych członków Polskiego Stowarzyszenia Go z lipca 2022r.

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się przyjęcie osób w poczet członków Stowarzyszenia ze względu na przyjęcie zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej. Jednocześnie Zarząd zdecydował o usunięciu z listy aktywnych członków osób, którzy nie opłacili składki członkowskiej za przynajmniej trzy ostatnie lata. Pełną listę osób można znaleźć w załączonym oryginale uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pages

Subscribe to Polskie Stowarzyszenie Go RSS