Uchwała o zatwierdzeniu dofinansowania turnieju LMP oraz reprezentantów na Mistrzostwa Świata Amatorów w Go oraz na Mistrzostwa Świata Par

Jednogośną decyzją wszystkich Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 07.11.2023r., Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza dofinansowania turniej u LMP na kwotę 3000zł, dofinansowania reprezentanta na Mistrzostwa Świata Amatorów w Go na kwotę 800zł oraz dofinansowania reprezentantów na Mistrzostwa Świata Par na kwotę 1000zł.
Pełną treść uchwały można znaleźć w załączniku.

Tags:

Uchwała o zatwierdzeniu składu oraz regulaminu prezydium zarządu

Jednogośną decyzją wszystkich Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 12.07.2023r., Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza skład oraz Regulamin Prezydium Zarządu.
Pełną treść uchwały można znaleźć w załączniku.

Uchwała o zatwierdzeniu dofinansowania turniejów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski oraz reprezentanta polski na 18te Mistrzostwa Świata Go o Puchar Premiera Korei

Jednogośną decyzją wszystkich Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 17.08.2023r., Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza dofinansowania turniejów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski oraz dofinansowanie reprezentanta 18-tych Mistrzostw KPMC.
Pełną treść uchwały można znaleźć w załączniku.

Tags:

Walne Zebranie Członków 2023

17 czerwca 2023 roku o godz. 19:30 zwołane zostało Walnego Zebranie Członków w formie hybrodowej – w Młodzieżowym Ośrodeku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "STAŚ", adres: ul. Nowowiejska 46, Wisełka 72-513, gm. Wolin. oraz online.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków w załączniku

Tags:

Uchwała o dofinansowaniu turnieju eliminacyjnego eLMP Wisełka 2023

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się dofinansowanie organizacji turnieju eliminacyjnego do Ligi Mistrzostw Polski 2023 mającego miejsce w Wisełce w dniach 14-16 czerwca 2023r. Turniej zostaje dofinansowany kwotą 500PLN.

Pełną treść uchwały można znaleźć w załączniku.

Dofinansowanie Mistrzostw Polski Juniorów 2023

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się dofinansowanie organizacji turnieju Mistrzostw Polski Juniorów 2023 we Wrocławiu. Organizacja turnieju dofinansowana zostaje kwotą 3000 PLN.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jej pełną treść znaleźć można w załączniku.

Zmiana regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów

Decyzją większościową podjętą w głosowaniu dnia 18-ego maja 2023 roku, zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go wprowadza zmianę w punkcie piątym regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów, dotyczącą momentu zmiany grupy wiekowej.

Uchwała o wyniku głosowania wchodzi w życie z dniem opublikowania. Pełną jej treść można znaleźć w załączniku, zaś pełną treść regulaminu - w zakładce O Stowarzyszeniu / Regulaminy.

Zmiana regulaminu Mistrzostw Polski Go

Decyzją większościową podjętą w głosowaniu dnia 15-ego stycznia, zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go wprowadza nowy regulamin Mistrzostw Polski w Go.
• W ramach Mistrzostw Polski w Go rozgrywane są trzy Turnieje Eliminacyjne;
• W regulaminie został uwzględniony wymóg członkostwa w PSG wprowadzony uchwałami z dnia 8 marca 2009 i dnia 6 lipca 2010;
• Obowiązkowa jest obecność uczestników na ceremonii otwarcia i zamknięcia Finału;
• Wyszczególnione zostają reguły ochrony danych osobowych uczestników.

Aktualizacja listy członków Polskiego Stowarzyszenia Go

Decyzją większościową zarządu Polskiego Stowarzyszenia Go uchwala się przyjęcie nowych osób w poczet członków Stowarzyszenia ze względu na przyjęcie zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej. Pełny spis nowych członków można znaleźć w załączonej uchwale. Wchodzi ona w życie z dniem uchwalenia.

Zmiana numeru konta bankowego Stowarzyszenia

Z dniem siedemnastego listopada 2022r. zmianie ulega numer konta bankowego Polskiego Stowarzyszenia Go, na które wpłacane są składki członkowskie.

Nowy numer konta to PL23 1240 6524 1111 0011 2018 9525.

Prosimy o zaktualizowanie swoich list zapisanych odbiorców, aby uniknąć transferu środków na nieaktualne konto!

Pages

Subscribe to Polskie Stowarzyszenie Go RSS