POLSKIE STOWARZYSZENIE GO

Składka członkowska

Dlaczego warto opłacać składki członkowskie?

Co jest opłacane ze składek?

Składkę członkowską należy opłacić co roku do końca marca. Spóźnienie się z płatnością o więcej niż 3 miesiące skutkuje skreśleniem z listy członków.

Składki członkowskiej za rok wynoszą:

w tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko członka, rok, za który opłacana jest składka.

Dane do wpłaty

Polskie Stowarzyszenie Go
ul. al. Niepodległości 107/109 m.106
02-626 Warszawa

UWAGA! Nowy numer konta bankowego od listopada 2022
Numer konta (PLN): 23 1240 6524 1111 0011 2018 9525
Tytuł: Imię, Nazwisko kandydata, rok, za który opłacana jest składka.

 

Fullscreen Image

Kliknij aby zamknąć