POLSKIE STOWARZYSZENIE GO

Regulamin wyłaniania reprezentanta Polski na WAGC i KPMC

➡️ Aktualna tabela punktów.

Regulamin wyłaniania reprezentantów Polski na niektóre turnieje międzynarodowe

Zdobywanie i utrata punktów reprezentacyjnych

Wybór reprezentanta

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wyłaniania reprezentantów Polski na Mistrzostwa Świata Amatorów (WAGC) i Puchar Premiera Korei (KPMC)
 2. Reprezentanci zostają wyłonieni na podstawie posiadanych punktów reprezentacyjnych zdobywanych w Lidze Mistrzostw Polski.
 3. Zawodnicy biorący udział w Lidze MP otrzymują (z pominięciem miejsc zajętych przez osoby niekwalifikujące się do uczestnictwa w WAGC/KPMC):
  • 8 punktów za zajęcie 1 miejsca,
  • 4 punkty za zajęcie 2 miejsca,
  • 2 punkty za zajęcie 3 miejsca,
  • 1 punkt za zajęcie 4 miejsca.
 4. Osoba niespełniająca warunków uczestnictwa w WAGC i KPMC nie otrzymuje punktów reprezentacyjnych bez względu na zajęte miejsce w Lidze MP. Jeśli osoba taka posiada punkty reprezentacyjne zdobyte we wcześniejszych latach, wraz z utratą możliwości uczestnictwa w WAGC/KPMC, punkty te zostają wyzerowane.
 5. Jeżeli zwycięzca Ligi MP nie był jeszcze reprezentantem na WAGC, otrzymuje dodatkowo 6 punktów (razem 14 punktów ).
 6. Zawodnikom, którzy nie wzięli udziału w Lidze MP, odejmuje się 2 punkty (ale nie więcej niż do 0).
 7. Niewykorzystane punkty reprezentacyjne przechodzą na kolejny rok.
 8. Przed Ligą MP zawodnikom posiadającym ponad 10 punktów zmniejsza się liczbę posiadanych punktów do 10.
 9. Osoba posiadająca najwięcej punktów reprezentacyjnych otrzymuje prawo do reprezentowania Polski na wybranym przez siebie turnieju, na który nie ma jeszcze reprezentanta. W przypadku równej liczby punktów decyduje miejsce zajęte w ostatniej Lidze, w której grał któryś z kandydatów.
 10. Osoba ta ma 2 tygodnie na podjęcie decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu prawa do reprezentacji.
 11. Po przyjęciu prawa reprezentantowi odejmowane są wszystkie posiadane punkty reprezentacyjne.
 12. Osobie, która odmówi przyjęcia prawa do reprezentacji, odejmuje się połowę punktów (zaokrąglone w dół, ale nie mniej niż 1), a prawo reprezentacji przechodzi na następnego w kolejności posiadacza punktów.
 13. Jeśli powyższa procedura nie wyjawi reprezentanta jest on wybierany przez Zarząd PSG wśród wszystkich chętnych.


(Niniejszy regulamin obowiązuje od 2015r.)

Fullscreen Image

Kliknij aby zamknąć